Financiranje kmetijske mehanizacije

Financiranje pomeni, da lahko lastna finančna sredstva namesto za nakup osnovnih sredstev namenite razvoju in rasti svojega posla.