Financiranje mehanizacije in opreme

Financiranje pomeni, da lahko lastna finančna sredstva namesto za nakup osnovnih sredstev namenite razvoju in rasti svojega posla.