Oddelitev Summit Leasinga iz skupine Nove KBM

Dne 31.01.2023 je Agencija za varstvo konkurence podala soglasje o prodaji poslovnega deleža Nove KBM d.d. madžarski OTP banki. Summit Leasing Slovenija d.o.o., ki je bil do sedaj v 100% lasti Nove KBM, se z dnem 07.02.2023 ločuje od Skupine Nove KBM in ostaja v lasti skladov Apollo in EBRD. Za namen nadaljnjega upravljanja družbe Summit Leasing Slovenija je bila s strani Biser Topco (sklada v lasti Appola) v Sloveniji že registrirana nova družba SLS Holdco d.o.o., ki je tako postala lastnica družbe Summit Leasing Slovenija d.o.o..

Za stranke in poslovne partnerje družbe Summit Leasing Slovenija d.o.o. sprememba lastništva ne prinaša nobenih sprememb, saj le-ta v ničemer ne vpliva na poslovanje družbe. Enako velja tudi za hčerinsko družbo Summit Leasinga na Hrvaškem, Mobil Leasing d.o.o..