Pogosta vprašanja

Kaj moram storiti v primeru prometne nesreče?

Če se vam zgodi prometna nesreča in imate z nami sklenjeno pogodbo o lizingu vozila, morate za popravilo vozila pridobiti naše soglasje, ker je Summit Leasing kot lizingodajalec lastnik vozila. Zapisnik o ogledu vozila nam pošljite na elektronski naslov: registracija@summit-leasing.si. Izplačilo škode zavarovalnica nakaže izvajalcu popravila.

Kaj je potrebno storiti v primeru, da ste udeleženi v prometni nesreči:

– zavarovati in označiti kraj nesreče

– v primeru, da gre za manjšo materialno škodo vozilo čimprej odstraniti z vozišča

– pomagati poškodovanim

– obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti naprej  (upoštevaj navodilo, kdaj poklicati policijo)

– izmenjati podatke med udeleženci, prav tako pridobiti podatke prič (ime in priimek, naslov ter podatke o obveznem zavarovanju oziroma izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči)

– posredovati podatke osebi, kateri je bila povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče. V tem primeru si zabeležite registrsko številko poškodovanega vozila in na policijski postaji povprašajte o podatkih lastnika poškodovanega vozila, ki ga nato obvestite o prometni nesreči. Za brisalci oškodovančevega vozila pa pustite listek s svojimi podatki

– ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače