Pogosta vprašanja

V katerih primerih je potrebno poklicati policijo?

Prometno policijo na telefonsko številko 113 vedno pokličete, če:

– v prometni nesreči nastane večja materialna škoda ali če pride do telesnih poškodb,

– sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola,

– je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije,

– kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatkov o vozilu in vozniku,

– se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo,

– soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče,

– sumite, da je prometna nesreča povzročena namerno,

– ne pride do direktnega trčenja med vozili (škoda je nastala zaradi izogibanja prometni nesreči),

– udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.

Potrebno je tudi vedeti, da morajo do prihoda policije poškodovana vozila ostati v nespremenjenem položaju