SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta na podlagi dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBIZ.  Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter za zagotovitev odgovornega kreditiranja poslovnih subjektov.

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost poslovnih subjektov. Navedeni podatki so dodatna informacija SISBIZ članom pri ugotavljanju kreditne sposobnosti poslovnih subjektov, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. je SISBIZ član od oktobra 2020, kar pomeni, da vpogleduje v sistem SISBIZ za namene sklenitve in spremljave posla s poslovnim subjektom ter posreduje v sistem podatke o njihovi zadolženosti ter danih jamstvih (poroštva).

Informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/.