SISBON

SISBON je Slovenski informacijski sistem bonitet fizičnih oseb, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah (fizičnih osebah) med podpisnicami »Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON«. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Summit Leasing Slovenija d.o.o. kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih strank, fizičnih oseb, v SISBON-u vzdržuje in nadzira te zbirke ter odgovarja strankam in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost. Vpogled v sistem SISBON se izvede tudi za poroštva fizične osebe poslovnemu subjektu, podatki o poroštvih pa se posredujejo v SISBON.

Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu www.sisbon.si.